Úterý, 5 března, 2024
Home Blog

Naše domovy a domácnost v roce 2030 dle IKEA?

Říká se, že domov je tam, kde je srdce, co to tedy může znamenat v roce 2030 a později, kdy se záležitosti, na kterých nám velmi záleží, ještě více zabydlí v našem každodenním životě? Společnost IKEA, známá svým nábytkem, se snaží zákazníky připravit na to, že jim vykresluje představu, jak by mohly vypadat obytné prostory v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Domácnost v roce 2030

Pomocí umělecké inteligence představuje švédský gigant inovativní koncepty, které bychom jednoho dne mohli začlenit do našich skromných příbytků. Lidé, držte si své imbusové klíče, protože je čas nahlédnout do remixu domácího dekorace – IKEA předpovídá budoucnost, ve které budou domy poháněny řasami a nábytek bude vyrůstat z 3D tiskáren využívajících ekologicky šetrné materiály, jako jsou houbové směsi.

Všechny tyto vize jsou součástí desáté výroční zprávy Life at Home Report, v níž se společnost bezhlavě vrhá do odhalování tajemství šťastných domovů po celém světě.

Nejedná se o pouhé vidění z křišťálové koule, futuristické scénáře vycházejí z toho, co IKEA určila jako osm základních potřeb pro lepší život doma – kontrola, pohodlí, bezpečí, péče, sounáležitost, potěšení, úspěch a touhy – zjištěných na základě rozsáhlého globálního výzkumu s více než 250 000 účastníky za posledních deset let. A abyste se díky těmto převratným poznatkům mohli cítit více, no, jako doma, IKEA si představuje rok 2030 se třemi osobnostmi žijícími po celém světě.

Doma je doma

V dnešní době je potěšující, že 47 % dotázaných zákazníků se cítí pozitivně ohledně své budoucnosti. Skutečná harmonie však podle zprávy nastává, když je doma naplněno všech osm emocionálních potřeb, přičemž 65 % z nich má jasnou perspektivu.

Průzkum rovněž nabízí pohled na současné faktory domácího štěstí. Zdá se například, že domácí mazlíčci jsou významnými posilovači a uklizená a organizovaná domácnost významně přispívá k duševní pohodě. Dalším klíčovým faktorem je udržitelnost; ti, kteří dodržují ekologické návyky, mají tendenci cítit se doma pozitivněji.

„Jsme posedlí tím, aby se nám doma žilo lépe, a proto bylo neuvěřitelné podívat se na poslední desetiletí výzkumu, který jsme provedli, abychom skutečně pochopili, co miliony lidí na celém světě doma potřebují a o čem sní.“ IKEA

Zdroje

Harmonie vztahů: Síla pokory v každodenním životě

Pokora je ctnost, která se projevuje ve vašem jednání, kde vědomě neprosazujete svou nadvládu nad ostatními lidmi a necítíte se povýšeně. Oceňujte sami sebe podle skutečného vědění a vyvarujte se pokušení soudit druhé. Tato osobní vlastnost přináší do života rovnováhu, klid a jistotu.

Pokora také zaujímá klíčovou pozici v našem životě a ovlivňuje mezilidské vztahy z mnoha důvodů. Prvním a základním prvkem je respekt k druhým. Pokorný přístup totiž k ostatním ukazuje ochotu uznat hodnotu každého jednotlivce bez ohledu na jeho postavení nebo úspěchy. Tím se tak vytváří prostředí, ve kterém může vzájemné porozumění a důvěra kvést.

Téma pokory v práci

Pokora také přispívá k naší otevřenosti a procesu učení se. Jednotlivci mají tendenci být otevření novým myšlenkám a pohledům, což podporuje neustálý osobní a intelektuální rozvoj. Tato otevřenost umožňuje kreativitě a inovaci rozkvést, protože lidé jsou schopni přijímat nové informace a přemýšlet mimo zaběhlé vzorce.

Dalším důležitým aspektem je schopnost prevence konfliktů a schopnost odpouštění. Pokorní lidé mají schopnost respektovat názory druhých a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Odpouštějící postoj jim umožňuje udržovat harmonické vztahy, což má pozitivní vliv na jejich duševní a emocionální pohodu.

Pokornost také poskytuje odolnost v obtížných situacích. Tím, že neuplatňujete nadvládu nad ostatními, získáváte schopnost lépe zvládat stresové situace a zůstávat klidní v tváři výzev. To vede k lepšímu řešení problémů a vyrovnání se s životními výzvami.

Pokora v manažerském prostředí

V manažerských rolích hraje naše pokora klíčovou roli. Lídr – vedoucí nebo vůdce, který projevuje pokoru, může lépe naslouchat potřebám svého týmu, učit se od ostatních a vést s respektem. Tím vytváří pozitivní pracovní klima a podporuje týmovou spolupráci.

Celkově lze říci, že pokora má hluboký a pozitivní vliv na život jednotlivců a na společnost jako celek. Je to ctnost, která posiluje mezilidské vztahy, podporuje učení a rozvoj, přináší harmonii a pomáhá lidem lépe zvládat výzvy života.

Jak integrovat pokoru do našeho života

Zde je pro vás několik klíčových principů, jak integrovat pokoru do vašeho každodenního života:

Přestat ubližovat pro dosažení rovnováhy a klidu

Když opustíte ubližování, otevřete cestu k dosažení rovnováhy, klidu a odvahy. Naučte se řešit konflikty bez ubližování a objevte sílu, která spočívá v respektu k ostatním.

Mluvit pravdu jako cesta k pravdomluvnosti

Pravdomluvnost spočívá v popisování událostí tak, jak je vidíte a chápete, respektujíc pohledy ostatních. Tím se vytváří otevřená komunikace a individuální pohledy se stávají cennými.

Trpělivost jako klíčový prvek dosažení cílů

Vždy směřujte k dosažení svých cílů s trpělivostí, abyste mohli objevit jejich hloubku a hodnotu. Trpělivost vám umožní lépe porozumět procesu dosahování úspěchu.

Zdrženlivost ve vašem jednání

Odmítání vět v stylu „mohl/a bych“, „chtěl/a jsem“ nebo „měl/a bych“ vám umožní více se soustředit na skutečné kroky a překonat pouhé přání.

Mlčení jako cesta k moudrosti

Mlčenlivost je ceněnou ctností. Naučte se občas mlčet a poskytněte prostor pro introspekci a porozumění.

Pevnost charakteru a hodnot

Stůjte si vždy za tím, co říkáte, co myslíte a po čem toužíte. Vaše pevnost charakteru vám pomůže prosperovat i v náročných situacích.

Sdílení dobromyslnosti jako prostředek k vlastnímu štěstí

Snažte se vnímat každého člověka jako by byl dobrý, i když vám ublížil. Dobromyslnost má moc transformovat vaše vlastní štěstí.

Rozvíjení dobročinnosti a laskavosti

Vykonávejte dobro nejen proto, že je to nutné, ale bez nároků na odměnu či zásluhy. Buďte plní laskavosti ve vztazích s druhými.

Neustálé učení a osobní rozvoj

Nikdy nezastavujte svůj osobní rozvoj. Stále se vzdělávejte, rozvíjejte a pracujte na sobě. Každý den je příležitostí k novým poznáním a růstu.

Takto integrovaná pokora do každodenního života vám může otevřít cestu k hlubšímu porozumění sebe sama a vztahům s ostatními. Pokory se nebojte, neznamená vaši měkkost nebo slabost.

Jak najít kompromis pro úspěch v práci

Vaše povolání

Vaše povolání představuje službu, kterou poskytujete na trhu práce a také ostatním. Každý den investujete svůj čas, energii, dovednosti a znalosti v očekávání finanční odměny, příjmu nebo jiných výhod. Povolání je často spojeno s pracovními povinnostmi a očekáváním profesního rozvoje.

Poslání a naplnění vnitřní touhy

Na druhé straně vaše poslání reprezentuje naplnění vaší vnitřní touhy a hluboké vášně. Je to ta část práce, která vás uchvacuje, ovládá a naplňuje emocionálně. Poslání nemusí být nutně spojeno s finanční odměnou; může být spíše záležitostí vašeho srdce a vaší duše.

Důležitost rozlišování

Je klíčové rozlišovat mezi povoláním a posláním, protože nesprávné pochopení může vést k ekonomickým problémům nebo zanedbání důležitosti každodenní práce. Někteří se tak zcela ponoří do své kariéry a zapomínají na své vnitřní touhy, zatímco jiní příliš lpí na poslání a ignorují ekonomickou realitu. Naučit se rozlišovat je často to zásadní.

Hledání kompromisu

Ideální cesta k úspěchu spočívá v hledání kompromisu mezi povoláním a posláním. Může to zahrnovat hledání práce, která vám umožňuje rozvíjet své dovednosti a současně naplňuje vaše vnitřní touhy. Klíčem je najít rovnováhu, která vám umožní dosáhnout profesního a osobního uspokojení.

Naučit se vyvážit svoje povolání a poslání je klíčovým prvkem pro celkový úspěch a naplnění v pracovním životě. Důležité je nezapomínat na hodnotu práce a současně sledovat své vnitřní cíle a touhy.

Harmonie mezi povoláním a srdcem

Tvá práce není jen zaměstnáním, ale spíše povoláním. Představ si svoje povolání jako průvodce na trhu práce, kde věnuješ čas, energii, dovednosti a znalosti. Očekáváš odměnu v podobě platu nebo jiných výhod. Je to cesta plná profesních výzev a růstu. Nevnímej svou práci jako povolání, ale jako proces poznávání a ty jsi sám průvodcem na této cestě.

Cesta k naplnění

Na druhé straně poslání představuje cestu k naplnění tvých vnitřních tužeb a potřeby srdce. Je to ta magická část tvé práce, která tě naplňuje emocionálně a dává smysl tvému úsilí. Poslání není jen pracovní povinnost, ale hluboká spojitost s tím, co miluješ a co tě roztančí.

Kombinace sil

Rozlišovat mezi povoláním a posláním je důležité, ale co když bys mohl spojit tyto síly? Kombinovat tvou kariéru jako průvodce s tvým vnitřním posláním. To není o tom, ztratit se ve své práci nebo ignorovat svá srdcová přání. Je to o hledání harmonie, kde tvoje povolání a srdce pracují společně.

Hledání harmonie

Hledat harmonii mezi povoláním a posláním může znamenat výběr práce, která nejenže plní tvé finanční potřeby, ale také respektuje tvé vášně a hodnoty. Nejde o kompromis, ale o synergii. Když najdeš tu správnou rovnováhu, práce se stává nejen způsobem obživy, ale i cestou k osobnímu rozvoji a naplnění.

Závěr

Tvé povolání a poslání nemusí být oddělené sféry tvého života. Můžeš je spojit, tvořit symbiózu, která posiluje tvoji kariéru a naplňuje tvé srdce. Hledej tu správnou rovnováhu, kde práce a srdce tančí v harmonii. To je klíčem k celkovému životnímu úspěchu a smysluplnosti.

Překonání duality v kariéře

Zdroj odbornosti

Považujme své povolání za průvodce, který nás naviguje trhem práce. Investujeme svůj čas, energii a dovednosti, čekajíce na finanční odměnu. Povolání ztělesňuje odbornost a stabilitu v profesním životě nás všech.

Poslání a naplnění

Naopak poslání reprezentuje naši vnitřní touhu, vášeň a naplnění. Je to to, co nás uchvacuje a dává smysl našemu úsilí. Poslání může přinést přitažlivost, ovlivňující nejen naši práci, ale i naše celkové životní rozhodnutí.

Nový pohled

Nedílnou součástí úspěšné a smysluplné kariéry je hledání harmonie mezi povoláním a posláním. Spojením odborného růstu s emocionálním naplněním vzniká nový pohled na práci a život. Toto sjednocení může posílit naši profesionalitu a osobní spokojenost.

Sjednocené cesty

Hledání harmonie není jen estetickým prvkem; má konkrétní dopady na naši produktivitu a životní spokojenost. Sjednocená cesta zahrnuje nejen zlepšení pracovního života, ale i posílení osobního rozvoje. Je to proces, který vyžaduje rozhodnutí a hledání správné rovnováhy.

Každý zmíněný zdroj přináší hloubku a porozumění tématu spojení povolání a poslání. Tyto perspektivy mě motivovaly k přemýšlení a psaní o nutnosti hledání harmonie v profesním životě. Společně představují různé úhly pohledu na téma a podporují myšlenku, že spojení povolání a poslání může být klíčem k obohacení naší kariéry a života.

Zdroje

 • Johnson, M. (2018). The Power of Vocation. HarperOne
 • Dyer, W. G. (2006). Inspiration: Your Ultimate Calling. Hay House, Inc
 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life. Basic Books
 • Pink, D. H. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books

Efektivní navigace trhem práce

V dnešním dynamickém prostředí se rychle orientovat na konkurenčním trhu práce může být výzvou. Pokud se nacházíte ve fázi hledání zaměstnání, ale cítíte se ztracení a bezradní, ať už kvůli špatným zkušenostem s úřady práce, personálními agenturami, headhunterovi nebo pocitu letargie.

Náročnost trhu práce

Trh práce je náročný a plný proměn. Mnozí se potýkají s výzvami, ale s pomocí kariérního kouče mohou najít práci, která odpovídá jejich schopnostem a přání. Společně můžete eliminovat negativní zážitky z hledání zaměstnání a zajistit, abyste byli v konkurenci vynikající.

Minové Pole

Trh práce se někdy jeví jako „minové pole“, kde je obtížné šlápnout na správné místo. Kariérní kouč vám může pomoci rychle se zorientovat v aktuální nabídce práce v konkrétním regionu. Během tohoto procesu zohlední vaše profesní zkušenosti, osobní dispozice a kompetence, aby zajistil, že budete nabízet to, co zaměstnavatelé skutečně hledají.

Překonání výzev

Nároky zaměstnavatelů stoupají, a konkurence na trhu práce je vysoká. Kariérní koučink vám pomůže překonat výzvy a připravit se na příležitosti nabízené na trhu práce. S podporou kariérního kouče můžete zdůraznit své unikátní kvality a přesvědčivě se prezentovat, což zvyšuje Vaše šance na získání zaměstnání.

Profesionální rozvoj

Je důležité si uvědomit vlastní profesní kompetence a být připraven na aktuální požadavky trhu práce. Vzdělání, praxe, jazykové dovednosti, flexibilita a schopnost komunikace jsou klíčové faktory. S pomocí kariérního kouče můžete tyto dovednosti rozvíjet a optimalizovat svůj profesní potenciál.

Nalezení cesty

Každý jedinečný jednotlivec má unikátní předpoklady, které mohou být oceněny zaměstnavateli. Role jako kariérního kouče spočívá v tom, aby vám pomohl najít správnou cestu k dosažení zaměstnání, které vás naplňuje a odpovídá Vašim schopnostem.

Prvním krokem ke změně může být kontaktovat vhodného kariérního kouče. Kouč je zde pro ty, kdo hledají profesní uplatnění, ale neví, jak dosáhnout úspěchu na náročném trhu práce. Společně můžete otevřít dveře novým možnostem a dosáhnout vašich profesních cílů.

Vzhůru do změny!

Limitovaná edice Leica

Nová limitovaná edice Leica ZM 1 Gold je poctou průkopnickému dědictví a řemeslnému umění společnosti Leica. Hodinky, jejichž počet je omezen na 50 kusů, jsou moderní poctou prvnímu fotoaparátu Leica vyrobenému ze zlata – modelu Leica I A Luxus, který byl představen v roce 1929. Svou konstrukcí odráží preciznost a vášeň pro design, které jsou značce Leica vlastní, a jsou dokladem umění esenciálního designu.

Leica ZM 1

Po vydání černobílých hodinek, které vzdávají hold jejímu fotoaparátu M11 Monochrom, a jedněch, které si hrají se světlem a stínem, přichází tento zobrazovací gigant s opulentními hodinkami ZM 1 Gold.

Model ZM 1 Gold

Model ZM 1 Gold, který využívá eleganci a odolnost 18karátového zlata a titanu třídy 5, je moderní připomínkou modelu IA Luxus, prvního fotoaparátu Leica ze zlaté edice, který byl představen v roce 1929. Jako takový je nositelným kouskem slavné historie společnosti.

Sluneční efekt na ciferníku v kombinaci s hřejivostí pozlacených ručiček a indexů vyzařuje luxus, zatímco uvnitř bije v srdci strojek Leica Caliber LH1001 ručně montovaný v Německu.

Zdroj: https://leicacamerausa.com a https://leica-camera.com/en-int/watches/zm1-gold#

Ai role v designu. 40. výročí značky G-SHOCK

Společnost Casio vstupuje do budoucnosti se zlatým nádechem a oslavuje 40. výročí značky G-SHOCK hodinkami G-D001, klenotem, který spojuje tradiční lidské zkušenosti a umělou inteligenci.

Značka G-SHOCK

Hodinky G-D001, které vzešly z ambiciózního projektu Dream Project #2 společnosti Casio, jsou poklonou inovačnímu odkazu značky inspirované vizionářem Kikuo Ibem, „otcem značky G-SHOCK“. S pomocí umělé inteligence jsou tyto hodinky vytvořeny ze 40 let starých dat G-SHOCK. Je to nádherný kousek, který vypráví příběh o pokroku, kreativitě a závazku k objevitelské budoucnosti.

Ai role v designu

Úkolem modelu AI bylo vytvořit design, který je nejen nápadný svým vzhledem, ale také optimalizovaný z hlediska strukturální integrity a efektivity materiálu. Nakonec AI představila hodinky s robustní celokovovou nárazuvzdornou konstrukcí a úchvatným organickým tvarem, dokončeným v opulentním zlatě.

18karátové žluté zlato

Pouzdro, rámeček a řemínek hodinek, složené z 18karátového žlutého zlata, byly ručně vyleštěny k dokonalosti. Výrazným prvkem je provedení bez ciferníku, které nabízí pohled do vnitřního mechanismu hodinek. Jedná se o jedinečnou kombinaci kartáčované kovové hlavní desky se silikonovými ozubenými koly a rubínovými ložisky, která zajišťuje přesnost a eleganci každého pohybu a zároveň se vyznačuje zcela analogovým zobrazením.

Zdroj: https://www.phillips.com/detail/casio/NY080223/79

Vliv domova a designu na naše psychické zdraví

Když stěny hovoří a design nás léčí

V našem životě hraje domov zásadní roli. Není to pouze místo, kde spíme a jíme, ale prostor, který silně formuje naši psychiku a ovlivňuje naše každodenní pocity. Vliv domova a designu na naše psychické zdraví je jako tajemství, které může otevřít brány harmonie nebo, naopak, ponořit nás do chaosu. Při vytváření našeho domova se otevíráme možnosti nejen pro estetiku, ale také pro péči o naši mentální pohodu.

Psychologie barev v naše domově

Barvy kolem nás nejsou jen vizuálním dojmem, ale mají schopnost ovlivňovat naše emoce a náladu. Psychologie barev v domově je jako notový klíč hudby naší duše. Teplé tóny, jako oranžová a červená, mohou podněcovat energii a vitalitu, zatímco chladné odstíny, jako modrá a zelená, přinášejí klid a uklidnění.

Akademický výzkum publikovaný v Journal of Environmental Psychology ukázal, že barvy mohou ovlivnit naši náladu a kognitivní výkon. Použití správných barev v našem domově může tedy pozitivně přispět k naší psychické pohodě.

Design, který rozvíjí myšlení

Každý kousek nábytku a každý detail designu může být jakousi vzpruhou pro naši kreativitu. Prostor pro kreativitu v domově není pouze luxusem, ale investicí do našeho mentálního kapitálu. Inspirativní design podněcuje naše myšlení, otevírá nové perspektivy a pomáhá nám vyrovnat se s výzvami každodenního života.

Vliv přírodních prvků na psychické zdraví

Příroda má moc přinášet klid a harmonii, a to i do našich domovů. Přírodní prvky v interiéru, jako jsou rostliny, dřevo a kamenné prvky, mohou přenést atmosféru venkovské zahrady přímo do naší každodenní reality. Tyto prvky nejen oživují prostor, ale také mají schopnost snižovat stres a podporovat psychickou pohodu.

Výzkum publikovaný v Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science ukázal, že kontakt s přírodou může mít pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví. Vytvoření domova, který nás spojuje s přírodou, může být klíčem k psychickému blahobytu.

Jednoduchost jako klíč

V době přeplněné informacemi a konstantního dojmu je minimalismus jako osvěžující výdech pro naši psychiku. Jednoduchost designu může vést k duševní čistotě a snížení stresu spojeného s chaotickým prostředím. Když odstraníme nadbytek, otevíráme prostor pro myšlení a klidnou duševní existenci. Podle výzkumu z Princeton Univerzity minimalismus a jednoduchost mohou vést k lepší koncentraci a celkovému duševnímu pohodlí.

Harmonie v detailu

Vliv domova a designu na naše psychické zdraví je nedocenitelným faktorem, který formuje naše každodenní životy. Každý barevný odstín, každý kousek nábytku a každá rostlina v našem domově nese potenciál ovlivnit naši psychiku.

Když vytváříme prostor, který nás inspirovat a zároveň poskytovat klid, stavíme mosty k duševnímu blahobytu. Nenechme se unést pouze estetikou; nechme naši osobnost proniknout do designu a vytvářet prostředí, které nám poskytne nejen útočiště, ale také pohodu.

Zdroje:

 • Ou, L. C., Luo, M. R., Woodcock, A., & Wright, A. (2004). A study of colour emotion and colour preference. Part I: Colour emotions for single colours. Color Research & Application, 29(3), 232-240.
 • Sommer, R. (1969). Personal Space: The Behavioral Basis of Design. Prentice-Hall.
 • Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2007). The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(1), 18-26.
 • Li, X., Wang, Z., & Zhao, K. (2011). Stress recovery effects of viewing urban park landscapes: a comparison of eyes-on and eyes-off settings. Urban Forestry & Urban Greening, 10(2), 109-114.

Čemu se vyvarovat při tvorbě osobního brandu

V digitálním prostoru, kde každý krok na internetu představuje příležitost k vytvoření a formování naší osobní značky, jsou chyby nepříjemnými, ale bohužel nevyhnutelnými společníky. Častokrát se chováme jako navigátoři na nebezpečném moři, ačkoliv bychom raději byli kapitány naší bezpečné lodi.

Tato cesta k vytvoření silné osobní značky vyžaduje moudrost a obezřetnost, a to i ve světle lákavých možností. Podívejme se na to, čemu bychom se měli vyvarovat, abychom neupadli do pastí, které mohou oslabit nebo dokonce znehodnotit naši osobní značku.

Pravda o osobní identitě

V jednom z nejzákladnějších kroků k úspěšné osobní značce – autenticitě – se mnoho lidí ztrácí ve virtuálním labyrintu. Nedostatek pravdivosti v prezentaci osobní identity může vytvořit jen dočasné a povrchní vztahy s publikem. Je to jako postavit svůj dům na klamných základech – na první pohled může být okouzlující, ale časem se projeví skryté trhliny.

Profesorka Karen Freberg z univerzity z Louisville vydává varování před zdánlivě bezstarostným přístupem k online identitě. Její výzkum zdůrazňuje, že autenticita je klíčem k budování trvalého vztahu se svým publikem a vytváření hodnotné osobní značky.

Obsah bez hlubšího smyslu

V digitálním věku jsou titulky často atraktivnější než obsah, a mnozí se nechávají unést tímto povrchním lákadlem. Právě obsah bez hlubšího smyslu jsou jako placebo nebo prázdné kalorie digitálního světa – na první pohled slibují potěšení, ale dlouhodobě nás nechají hladovět po skutečném obsahu. Dr. Angela Lee z Columbia Business School říká, že obsah značky by měl být zábavný, ale také informativní. Je to kombinace, která vytváří silný a přesvědčivý dojem na publikum.

Stíny ve stínu

Mnoho z nás si často přeje následovat stopu někoho úspěšného, což samo o sobě není problém. Avšak kopírování a napodobování bez vlastního přínosu vede k neoriginalitě a postaví nás do stínu těch, které se snažíme imitovat. Na cestě k úspěšné osobní značce bychom měli hledat vlastní stopy a neváhat experimentovat s vlastní kreativitou.

Bezpečný přístav

Vytvářet a udržovat silnou osobní značku není jen o tom, co dělat, ale také o tom, čemu se vyvarovat. Navigovat touto digitální krajinou vyžaduje opatrnost a schopnost rozpoznat pasti, které mohou oslabit naši značku. Vyhněme se virtuálním maskám, obsahu bez hlubšího významu a kopírování, abychom vytvořili pevný základ pro naši osobní značku. Paměť a pozornost publika jsou drahocenné, a proto bychom měli stavět mosty, nikoli zábrany, k úspěšnému vyjádření se v digitálním světě.

Držím vám palce.

Zdroje:

 • Freberg, K. (2016). Intentional digital branding: Examining the impact of social media on personal brand development. Journal of Public Relations Research, 28(3-4), 146-161.
 • Lee, A. Y. (2002). Effects of Involvement on the Processing of Advertisements. Journal of Consumer Research, 29(3), 355–369.
 • Cialdini, R. B. (2004). Knowledge, How Little, How Much. Psychology of learning and motivation, 44, 187-214.