Logo osobní značky

Logo osobní značky=původ

Logo osobní značky představuje identifikační zkratku svého původu. Lidstvo se logy obklopuje odnepaměti formou rodových erbů, pečetí. V dnešní době jsme obklopeni logy nejrůznějších značek. Loga značek jsou tvořena slovními názvy, symboly, či jejich kombinací. Logo osobní značky představuje konstantu sloužící k jednoznačné identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny komunikační aktivity.

Proč je výhodné mít třeba pro své podnikání, živnost nebo řemeslo své logo?

  1. identifikace produktů nebo služeb – díky snadné rozpoznatelnosti loga osobní značky
  2. všestrannost – snadná aktualizace během času, či přizpůsobení cílené kultuře, oblasti, segmentu
  3. zastoupení nevhodného názvu značky

Logo osobní značky má racionální a také emocionální funkci. Při tvorbě je proto důležité stanovit si, jaké emoce má naše osobní značka vyvolat a jaké informace má sdělit, aby bylo v souladu se vším ostatním.

Kvalitní logo osobní značky by mělo být:

  1. jedinečné, k naplnění své odlišnosti
  2. jednoduché, pro snadnou šiřitelnost, zapamatelnost a svou rozpoznatelnost
  3. zapamatovatelné, souvisí s jednoduchostí, pro naplnění marketingové funkce
  4. použitelné, na vše různých druhů materiálů
  5. vyjadřovat činnosti podnikatele, pro jeho snazší identifikaci

Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more

Tvoříme osobní značku: Vyprávění příběhů funguje

Osobní značka – příběh značky

Každá úspěšná značka podle musí vyprávět příběh. Vyprávění příběhů provází lidstvo od nepaměti. Koupí produktu určité značky pak do příběhu vstupujeme a jsme ujišťováni, jak velkou roli v něm vlastně hrajeme. Autoři Marková a Pearsonová tvrdí, že skutečně dobrá marketingová komunikace vypráví příběhy, které prezentují trvalou pravdu o lidstvu, kterou zároveň prezentují moderním způsobem. Lidé podle nich chtějí slyšet ty stejné příběhy stále dokola, neboť jsou jakýmsi návodem pro život. Lidé v nich vidí své touhy, ztotožňují se s nimi, nacházejí v nich inspiraci a mohou být jimi motivováni k aktivitě. Pokud má produkt, služba nebo sám podnikatel případně kandidát příběh, dokáže diváky více zaujmout než prostá prezentace výhod a vlastností.

Brand is not what you say it is. It’s what they say it is.“  Marty Neumeier

Některé značky svou výjimečnost staví na určité historii, což je také forma příběhu. Bylo zjištěno, že tradice vytváří důvěru a také loajalitu. Nejlepší značky nás přitahují, protože máme rádi to, co představují a prezentují.


Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more