Úterý, 21 května, 2024

Logo osobní značky

Sdílet

Logo osobní značky=původ

Logo osobní značky představuje identifikační zkratku svého původu. Lidstvo se logy obklopuje odnepaměti formou rodových erbů, pečetí. V dnešní době jsme obklopeni logy nejrůznějších značek. Loga značek jsou tvořena slovními názvy, symboly, či jejich kombinací. Logo osobní značky představuje konstantu sloužící k jednoznačné identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny komunikační aktivity.

  1. identifikace produktů nebo služeb – díky snadné rozpoznatelnosti loga osobní značky
  2. všestrannost – snadná aktualizace během času, či přizpůsobení cílené kultuře, oblasti, segmentu
  3. zastoupení nevhodného názvu značky

Logo osobní značky má racionální a také emocionální funkci. Při tvorbě je proto důležité stanovit si, jaké emoce má naše osobní značka vyvolat a jaké informace má sdělit, aby bylo v souladu se vším ostatním.

Kvalitní logo osobní značky by mělo být:

  1. jedinečné, k naplnění své odlišnosti
  2. jednoduché, pro snadnou šiřitelnost, zapamatelnost a svou rozpoznatelnost
  3. zapamatovatelné, souvisí s jednoduchostí, pro naplnění marketingové funkce
  4. použitelné, na vše různých druhů materiálů
  5. vyjadřovat činnosti podnikatele, pro jeho snazší identifikaci

Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Další články

Další články