Neděle, 21 července, 2024

SWOT analýza osobní značky

Sdílet

SWOT osobní značky

Podrobná analýza prostředí umožňuje dokonalou orientaci v odvětví, a hlavně skvělý výstup pro závěrečnou SWOT analýzu vaší osobní značky. Ta se skládá z analýzy silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Analýza vnitřního prostředí poskytne relevantní údaje silných a slabých stránek osobní značky a výstup analýzy vnějšího prostředí zase údaje o hrozbách a příležitostech, tedy údajů o vnějším prostředí. Výstupem SWOT analýzy je pak tabulka, kde si podnikatel nebo uchazeč může šipkami naznačit postup využití příležitosti pomocí některé silné stránky, nebo naopak potlačení hrozby. Nebojte se analyzovat rizika nebo hrozby, naopak se naučte oceňovat své silné stránky a vyhledávat nové příležitosti.

You too are a brand. Whether you know it or not. Whether you like it or not.Marc Ecko


Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Další články

Další články