Logo osobní značky

Logo osobní značky=původ

Logo osobní značky představuje identifikační zkratku svého původu. Lidstvo se logy obklopuje odnepaměti formou rodových erbů, pečetí. V dnešní době jsme obklopeni logy nejrůznějších značek. Loga značek jsou tvořena slovními názvy, symboly, či jejich kombinací. Logo osobní značky představuje konstantu sloužící k jednoznačné identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny komunikační aktivity.

Proč je výhodné mít třeba pro své podnikání, živnost nebo řemeslo své logo?

 1. identifikace produktů nebo služeb – díky snadné rozpoznatelnosti loga osobní značky
 2. všestrannost – snadná aktualizace během času, či přizpůsobení cílené kultuře, oblasti, segmentu
 3. zastoupení nevhodného názvu značky

Logo osobní značky má racionální a také emocionální funkci. Při tvorbě je proto důležité stanovit si, jaké emoce má naše osobní značka vyvolat a jaké informace má sdělit, aby bylo v souladu se vším ostatním.

Kvalitní logo osobní značky by mělo být:

 1. jedinečné, k naplnění své odlišnosti
 2. jednoduché, pro snadnou šiřitelnost, zapamatelnost a svou rozpoznatelnost
 3. zapamatovatelné, souvisí s jednoduchostí, pro naplnění marketingové funkce
 4. použitelné, na vše různých druhů materiálů
 5. vyjadřovat činnosti podnikatele, pro jeho snazší identifikaci

Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more

Positioning osobní značky

Význam osobní značky

Žádoucí význam osobní značky, tedy positioning, zahrnuje nalezení správné pozice v myslích skupiny klientů, spotřebitelů, zaměstnavatelů či segmentu trhu, aby na produkt nebo službu či značku kandidáta, podnikatele mysleli žádoucím způsobem. Positioning osobní značky znamená identifikovat optimální umístění značky a jejích konkurentů v myslích druhé strany, aby se maximalizoval její přínos.

Finální positioning značky by nám měl dávat jasnou představu o osobní značce v pěti oblastech:

 1. Vlastnost – osobní značku i její produkty, služby máme spojeny s určitými vlastnostmi, jako je například solidní, odolný, prestižní, rychlý, drahý apod.
 2. Přínos – přenesení vlastností na funkční a emocionální přínosy, znamená třeba odolnost znamená, že nemusíte věc nakupovat každý rok, solidní = bezpečí apod.
 3. Hodnota – značka tak vypovídá o hodnotách svých klientů nebo zákazníků.
 4. Kultura – značka představuje určitou kulturu.
 5. Osobnost – kdyby značka byla člověk, co by to bylo za člověka. Osobní značka pak přitahuje lidi, jejichž skutečný nebo vysněný obraz tomuto člověku odpovídá. Většina spotřebitelů dokáže bez obtíží popsat, jaký by měl produkt být, kdyby to byl živý člověk. Lidé jsou často schopni podat jasný a detailní popis výrobku včetně toho, jakou by měl barvu vlasů, v jakém domě by žil a dokonce, zda by byl štíhlý nebo obézní.

It’s important to build a personal brand because it’s the only thing you’re going to have.Your reputation online, and in the new business world is pretty much the game, so you’ve got to be a good person. You can’t hide anything, and more importantly, you’ve got to be out there at some level.Gary Vaynerchuk


Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more

SWOT analýza osobní značky

SWOT osobní značky

Podrobná analýza prostředí umožňuje dokonalou orientaci v odvětví, a hlavně skvělý výstup pro závěrečnou SWOT analýzu vaší osobní značky. Ta se skládá z analýzy silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Analýza vnitřního prostředí poskytne relevantní údaje silných a slabých stránek osobní značky a výstup analýzy vnějšího prostředí zase údaje o hrozbách a příležitostech, tedy údajů o vnějším prostředí. Výstupem SWOT analýzy je pak tabulka, kde si podnikatel nebo uchazeč může šipkami naznačit postup využití příležitosti pomocí některé silné stránky, nebo naopak potlačení hrozby. Nebojte se analyzovat rizika nebo hrozby, naopak se naučte oceňovat své silné stránky a vyhledávat nové příležitosti.

You too are a brand. Whether you know it or not. Whether you like it or not.Marc Ecko


Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more

Tvoříme osobní značku: Vyprávění příběhů funguje

Osobní značka – příběh značky

Každá úspěšná značka podle musí vyprávět příběh. Vyprávění příběhů provází lidstvo od nepaměti. Koupí produktu určité značky pak do příběhu vstupujeme a jsme ujišťováni, jak velkou roli v něm vlastně hrajeme. Autoři Marková a Pearsonová tvrdí, že skutečně dobrá marketingová komunikace vypráví příběhy, které prezentují trvalou pravdu o lidstvu, kterou zároveň prezentují moderním způsobem. Lidé podle nich chtějí slyšet ty stejné příběhy stále dokola, neboť jsou jakýmsi návodem pro život. Lidé v nich vidí své touhy, ztotožňují se s nimi, nacházejí v nich inspiraci a mohou být jimi motivováni k aktivitě. Pokud má produkt, služba nebo sám podnikatel případně kandidát příběh, dokáže diváky více zaujmout než prostá prezentace výhod a vlastností.

Brand is not what you say it is. It’s what they say it is.“  Marty Neumeier

Některé značky svou výjimečnost staví na určité historii, což je také forma příběhu. Bylo zjištěno, že tradice vytváří důvěru a také loajalitu. Nejlepší značky nás přitahují, protože máme rádi to, co představují a prezentují.


Poradenství pro freelancery

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako freelancer, má velmi silný osobní rozměr. Freelancer se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina freelancerů se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku freelancera, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro freelancery

Poradenství pro živnostníky

Tento druh podnikání je takový, že podnikání na volné noze, jako živnostník, má velmi silný osobní rozměr. Živnostník se postupně stává ztělesněním své profese a ta se zase naopak promítá do jeho osobnosti a má vliv na jeho postoje a názory. Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Služba poradenství pro živnostníky

Read more