Tvořím osobní značky

Cílem osobní značky je vytvořit identitu, kterou budou ostatní respektovat a shledají ji hodnotnou. Ještě důležitější je, aby vám vaše osobní značka pomohla udržet si práci, zaměstnání nebo podnikání a zajistila další rozvoj. Pokud vše uděláte dostatečně správně, může vaše osobní značka pro vás znamenat spolehlivý zdroj poptávek. Uznejte, nebylo by úžasné, kdybyste se již nemuseli starat o zakázky a akvizici nových klientů nebo se vystavovat stresu z hledání nového zaměstnání?

Marketing osobní značky

Existuje několik marketingových základů, které pomohou vystřelit vaši osobní značku na další úroveň, ale existují dvě konkrétní oblasti, na které byste se měli primárně zaměřit. Jedním je práce s veřejností a druhou oblastí je růst vaší značky.

Hlas osobní značky

Než s vámi lidé, kolegové nebo klienti budou chtít pracovat nebo spolupracovat, musí pochopit, kdo jste, co děláte, a jaký hlas má vaše osobní značka. Budou schopni to pochopit jen tehdy, pokud jste konzistentní.

Reputace osobní značky

To, co ostatní lidé říkají o produktech, službách, společnostech apod., je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících rozhodování o koupi vaší služby nebo produktu, případně o výběru vás jako zaměstnance.

Až do nedávné doby se slovo „značka” týkalo výhradně pouze společností, nicméně v dnešním světě jsme si více vědomi toho, že každý z nás má a vlastní svou „osobní značku”, svůj „osobní brand“. Jak současně vnímáte vaši osobní značku? Jak lidé cítí to, co sdílíte? Jak jednáte? Co říkáte a propagujete, sdílíte? Než budeme schopni začít lépe strategizovat, jak bychom chtěli být viděni, musíme pochopit, jak jsme v tuto chvíli viděni opravdu. Co se objeví na první stránce vyhledávání Google, když zadáme vaše jméno? Požádejte ostatní kolem vás, jak by vás asi popsali, co si o vás myslí, že jsou vaše silné stránky. Jaké jsou oblasti, na kterých byste mohli pracovat, aktivně rozvíjet.

Trvá dlouho, než se někteří z nás skutečně „ocitnou” tam, kde chtějí být se svou osobní značkou a  pokud půjdeme ještě dále, je nutné abychom skutečně pochopili, co to znamená být osobní značkou a jak definujeme její cíl a úspěch.

To nejtěžší nakonec. Neúspěšných koučů, grafiků, umělců, fitness trenérů a dalších jsem viděl spousty. Vždy se ale časem najde někdo, kdo prorazí. Čím se odlišují od těch neúspěšných?

Je za nimi vidět tvrdá práce, neustálý sběr zkušeností a referencí, snaha učit se a zdokonalovat, a to vše podpořeno pokorou toho, že budují svoji vlastní osobní značku dlouhodobě. Jsou vytrvalí, disciplinovaní, věří si a neochvějně jsou přesvědčení o tom, co dělají. Mají ještě něco na víc.

Pochopili to, v čem mohou být nejlepší na rozdíl od toho, v čem mohou být pouze průměrní. Rozumí silám, které pohání trh, na kterém působí, a nakonec dostatečně dobře poznali sami sebe, aby porozuměli tomu, co aktivuje jejich vášnivé nadšení?

Osobní značka – Personal Brand

Slovo brand (značka) vzniklo ze starého germánského výrazu brandr – tzn. pálit, a to původně k označení a identifikaci zvířat nebo nádob s vínem k určení majitele dobytka nebo vína. Moderní verzi definice značky popisuje American marketing association jako „název, výraz, znak, symbol nebo design či jejich společnou kombinaci, které mají schopnost identifikovat zboží nebo služby jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od konkurenčních.“

Funkce osobní značky

Primárním cílem značky je odlišit svůj produkt, výrobek, službu nebo osobu, tzn. Osobní značku, od těch ostatních. Značka má za úkol ukázat jedinečnost a výjimečnost značky mezi ostatními značkami a přimět okolí, aby si jí všimlo. Je to určitá forma pocitu člověka o produktu, službě nebo společnosti, případně osobě. Značka je tedy to, co o ní říkají ostatní a ne vlastník značky, protože nakonec ti ostatní určují to, jakým směrem se značka bude ubírat, a jakou hodnotu bude mít.

Kritéria úspěšné osobní značky

Jsou to různá kritéria, jako je vhodnost, osobitost a uvěřitelnost, také kritéria dosažitelnosti, sdělitelnost a udržitelnost. Teprve po splnění všech těchto kritérií může být značka považována v očích zákazníků za důvěryhodnou, bude s ní spojována určitá kvalita a touto zásluhou jí budou zákazníci dávat přednost před jinými značkami.

Prvky osobní značky

Prvky značky slouží k identifikaci a odlišení značky od jiných značek, nazýváme prvky značky. Je to vizuální či slovní prezentace určitého produktu a jejími hlavními prvky obvykle jsou: jméno, url adresa, hashtag, logo, symboly, představitelé, slogany, balení nebo nápisy.

Hodnota osobní značky – Brand equity

Neboli brand equity je hodnotou, kterou značka přidává výrobkům a službám. Je to způsob vnímání, cítění či jednání zákazníků vůči značce. Skutečná hodnota silné osobní značky spočívá v její schopnosti získat si spotřebitele a jejich loajalitu. Ukazatelé hodnoty značky jsou znalost jména značky, věrnost značce, vnímaná kvalita a asociace spojené se značkou.

Branding

Brandingem rozumíme obohacení produktu nebo služby silou osobní značky. Tento pojem je odvozený od anglického výrazu brand a zatím neexistuje jeho český ekvivalent. Brandning jsou všechny atributy produktu, výrobku, služby, které zanechávají v mysli zákazníka trvalou představu. Můžeme to nazvat jako nástroj vytváření značky, jejíž snahou je přijít na to, co zákazníci skutečně přijímají a tu značku podle toho upravovat a rozvíjet. Jako prvky brandingu jsou dnes vnímány oblasti: positioning, příběh, design, cena a vztah se zákazníkem.